Làm bảng hiệu KCN Vĩnh Lộc, làm bảng công ty, đèn led