Làm bảng hiệu KCN Lê Minh Xuân, bảng hiệu Inox, bảng công ty