Thiết kế, thi công chữ nổi mica chất lượng, ấn tượng