Thi công biển quảng cáo chữ trên nóc tòa nhà an toàn, chất lượng