Màn hình LED 100 inch – phân loại, mục đích sử dụng