Giá biển quảng cáo chữ nổi mica trên thị trường ra sao?