Dịch vụ cắt Phíp Ngọc FR4 bằng máy CNC phục vụ 24/7