Triển lãm VietAd 2016: Sân chơi thường niên của ngành quảng cáo Việt Nam