Những lưu ý dành cho khách hàng khi cắt Phíp Cam bằng máy CNC