Làm bảng led ma trận quận 1-bảng điện tử chạy chữ.