Cắt CNC tại KCN Vĩnh Lộc – cắt gỗ MDF – Alu – Mica – Formet…