Cần thợ thi công bảng quang báo quận 10 – Liên hệ: 0903903650